Menu

 

Výjezdová jednotka Rýmařov

Z pohledu do historie má Rýmařov za sebou velkou spoustu požárů, či živelných pohrom. Dle kronik vznikl první velký požár, který zničil město Rýmařov dne 24. dubna 1561 více

TOPlist

Historie jednotky

     Z pohledu do historie má Rýmařov za sebou velkou spoustu požárů, či živelných pohrom. Dle kronik vznikl první velký požár, který zničil město Rýmařov dne 24. dubna 1561. Již v roce 1609 přišla druhá katastrofa na slavnostech sv. Michala. Dne 29. září došlo v domě pekaře v horní čtvrti města (což je dnes okolí dnešního hotelu „Praděd“) k požáru. Celé město, kostel, fara i škola se stali obětí tohoto živlu. Plameny zachvátily i pivovar (dnes bývalý sklad piva a bývalá drůbežárna na Pivovarské ulici). Takto je vedeno nesčetné množství požárů a živelných pohrom až do 18. století, kdy již byly občané města přinuceni k účinnějšímu boji proti požárům. Dne 24.1.1787 byl proto tehdejším starostou města Antonínem Hönigschmidtem vydán první požární řád. V tom byly uvedeny přesné postupy, které mají občané města provádět při rozeznění zvonění, které vyhlašovalo požární poplach. Byl však vydán jen požární řad, nebyla vytvořena požární jednotka, tudíž hašení prováděli samotní občané vlastními silami. Všichni se proto dle požárního řádu dostavili k hašení a postupovali dle dalších pokynů ( určení řemeslníci se střídali u stříkačky při pumpování, další do ní doplňovali vodu, jiní odbourávali hořící trosky atd.)
     Jelikož však požáry neustávali bylo v roce 1870 po vzoru jiných měst notářem Dr. Karlem Hessem a dalšími založeno první dobrovolné hasičské družstvo. Činnost tehdejšího hasičského dobrovolného sboru spočívala hlavně v tom, aby jeho členové byli řídně vycvičeni a vyškoleni. Již tehdy si Rýmařovští rozdělili město na několik obvodů, přičemž každý obvod měl své hasičské družstvo. Toto opatření se brzy stalo velice účinným, jelikož družstva byla v případě požáru ihned na místě.
     V letech 1930 – 1945 nejsou o sboru z důvodu válečných stavů žádné informace. Za zmínku však stojí fakt, že v těchto letech byla vybudována hasičská zbrojnice za kostelem.
     Dne 28. srpna 1945 byla svolána schůze funkcionářů, kde byl ustanoven dobrovolný hasičský sbor v Rýmařově a byl zvolen výbor sbor v čele se starostou sboru Josefem Rozsívalem. Tento začal svou činnost tak, že za pomoci občanů našel ve stodole závodu Flemmich nepojízdnou automobilovou stříkačku zn. Chevrolet, kterou opravili a uvedli do provozu.
     V roce 1953 získal hasičský sbor starou budovu na náměstí Míru, kterou JZD využívala na sušení obilí a lnu. Budovu si členové sami svépomoci opravili a vybudovali zde garáže, zasedací síň, společenský sál, kanceláře a také bytové jednotky.
     S rozvojem požární techniky dochází i k tomu, že tato požární zbrojnice již přestává vyhovovat a proto se po dlouhých průtazích začíná v roce 1956 stavět první etapa nové zbrojnice na místě, kde ji můžete spatřit dnes, na ul. Revoluční. První etapa se týká výstavby samotných garáží. Zbrojnici si staví členové opět svépomoci ze svého volna a vlastními silami.
     V roce 1969 dochází ke zvýšení stavu příslušníku v požární zbrojnici a zahajuje se druhá etapa přístavby zbrojnice. Tato se daří za podpory OIPO Bruntál a Měst.NV Rýmařov. Přístavba je zbudována a dispozičně řeší ložnici pro stálou službu a klubovnu pro příslušníky požárního sboru.

* (Čerpáno z: 100 požární ochrany v Rýmařově)