Menu

 

Výjezdová jednotka Rýmařov

Z pohledu do historie má Rýmařov za sebou velkou spoustu požárů, či živelných pohrom. Dle kronik vznikl první velký požár, který zničil město Rýmařov dne 24. dubna 1561 více

TOPlist

O jednotce

     Co se týká naší jednotky je třeba upřesnit pojmy – nejsou hasiči jako hasiči. Málo kdo ví, že v této zemi jsou tři odlišné typy hasičů. První typ je hasičský záchranný sbor , což jsou profesionální hasiči. Dále zde máme sdružení dobrovolných hasičů , což jsou hasiči, kteří jezdí po soutěžích, pořádají hasičské plesy apod. Nakonec zde máme jednotku sboru dobrovolných hasičů ( jednotka zřízená obcí, jelikož každá obec má povinnost zřídit jednotku požární ochrany) – tzv. výjezdová jednotka, což je případ naší jednotky. Tento typ jednotky má za úkol vyjíždět jako podpora profesionálních hasičů. Hasiči v této jednotce drží 24 hodinové pohotovosti, což znamená, že po dobu své pohotovosti neopouští Rýmařov a jsou v případě vyhlášení poplachu (který se v dnešní době vyhlašuje pomocí sms a hlasové zprávy na mobilní telefony příslušníků) ihned schopni dorazit na zbrojnici a vyjet k zásahu.

     Naše jednotka je situována jako JPO II (jednotka požární ochrany druhého stupně) což znamená, že jednotka zabezpečuje výjezd do 5 min. od vyhlášení poplachu události. Ve větších městech, kde profesionální hasiči slouží ve větším počtu vyjíždí na větší události ( požáry, hromadné dopravní nehody, živelné katastrofy a jiné…) automaticky ihned se dvěma a více vozy v počtu osmi a více příslušníku. Jelikož rýmařovská profesionální jednotka slouží v počtu pouze čtyř příslušníků vyjíždí jim ihned na pomoc naše jednotka, která vyjíždí záhy za nimi jako okamžitá podpora.

     Jednotka je dále předurčena na dopravní nehody, tudíž jsou příslušníci jednotky vyškoleni a průběžně proškolováni z první pomoci a k provádění zásahů této kategorie. K dopravním nehodám je taktéž přizpůsobeno vybavení vozu, které je cca identické s vozy profesionálních hasičů (o vybavení vozu více v položce technika.html). V praxi to vypadá tak, že jednotka profesionálních hasičů z Rýmařova vyjede na nějakou událost např. do Malé Morávky, čímž se způsobí, že zbylé území Rýmařovska zůstává bez pokrytí požární jednotky a v případě další události by se muselo zdlouhavě čekat na příjezd hasičů z Bruntálu. Proto operační středisko automaticky ihned při výjezdu rýmařovské jednotky svolá naší jednotku do pohotovosti na stanici jako zálohu, pro případ, že dojde k další události. Čas výjezdu jednotky se poté zkracuje z pěti minut na dvě.

     Co se týká zázemí jednotky v současné době naše jednotka sídlí v budově profesionálních hasičů v Rýmařově na Revoluční ulici, kde má k dispozici pouze dvě stání pro výjezdová vozidla a skříňky s výjezdovými obleky. Postrádá zde však potřebné zázemí co se týká přístupu do budovy, sociálního zařízení apod.. Z tohoto důvodu je v plánu výstavba nové zbrojnice na Palackého ulici, kde bude mít jednotka již kompletní sociální zářízení, šatny, dílny potřebné k údržbě techniky, sklady, školící místnosti apod..