Menu

 

Výjezdová jednotka Rýmařov

Z pohledu do historie má Rýmařov za sebou velkou spoustu požárů, či živelných pohrom. Dle kronik vznikl první velký požár, který zničil město Rýmařov dne 24. dubna 1561 více

TOPlist

2.1.2013        Předání nové tatry

Ve středu 28. listopadu 2012 převzali zástupci města Rýmařova a Sboru dobrovolných hasičů Rýmařov z rukou ředitele Územní správy Bruntál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) výkonnější techniku včetně vybavení k požárním nebo technickým zásahům.

Místostarosta Rýmařova Jaroslav Kala společně s vedoucím odboru vnitřních věcí Zdeňkem Kudlákem a velitelem sboru dobrovolných hasičů Vítězslavem Skoupilem převzali ve středu 28. listopadu od ředitele Územního odboru Bruntál HZS MSK Jiřího Patrovského klíče od hasičského vozidla Tatra s plným technickým vybavením v celkové hodnotě 7 milionů korun, které bude bezúplatně sloužit Sboru dobrovolných hasičů Rýmařov.

„Město Rýmařov jsme vybrali proto, že jednotka dobrovolných hasičů je zde na velmi vysoké úrovni, která má navíc stoupající tendenci. Navíc záměrem města Rýmařova je rekonstruovat stávající objekt na Palackého ulici tak, aby vzniklo kvalitní zázemí pro tuto výjezdovou jednotku sboru dobrovolných hasičů a její techniku. Město bude hledat prostředky na rekonstrukci tohoto objektu, který je jeho majetkem. Je to ideální místo pro výjezd a techniku. Dnes od nás dostanou ke stávajícímu vozovému parku další zásahové vozidlo s tím, že toto bude prvovýjezdové. I když se jedná o použité vozidlo, sloužilo u profesionální jednotky a splňuje veškeré náročné požadavky pro práci u jakéhokoliv zásahu,“ přiblížil předávací akt hasičské techniky ředitel Jiří Patrovský.

V budoucnu by podle něj měla být dobrovolná jednotka také technologicky napojena na Integrované bezpečnostní centrum. Jiří Patrovský dále uvedl, že ke konci minulého roku bylo rozhodnuto, že jednotka dobrovolných hasičů bude předurčena k zásahům u dopravních nehod v případě, že profesionální jednotka bude zasahovat u jiného případu. Také proto se mohl uskutečnit tento bezúplatný převod hasičského vozidla včetně jeho vybavení – speciálních vyprošťovacích nůžek, rozpínáku, elektrocentrály a dalších potřebných věcí, které jsou nezbytnou součástí při zásahu u dopravních nehod.

„Považuji to za malý zázrak, protože v dnešní době dostává požární ochrana od státu velmi málo prostředků. Děkuji jménem města Rýmařova za tento dar Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, konkrétně řediteli Územního odboru v Bruntále panu Jiřímu Patrovskému, a přeji si, aby technika nikdy nezklamala, vozidlo ujelo ještě mnoho kilometrů a aby těch výjezdů bylo co nejméně,“ sdělil při přebírání klíčů od hasičské tatry místostarosta Jaroslav Kala. Na dotaz, kdy se počítá s dokončením rekonstrukce objektu SDH na Palackého ulici, odpověděl, že projektová dokumentace je hotova, a pokud budou vyčleněny prostředky města na tuto investici, mohla by se realizovat již do konce roku 2013. V závěru slavnostního aktu předání hasičské techniky byla podepsána oboustranná smlouva o bezúplatném převodu majetku.